คำขอขมาพระแม่คงคา  พร้อมคำอธิษฐาน ขอพรในวันลอยกระทง
Home » บทความทั่วไป » คำขอขมาพระแม่คงคา  พร้อมคำอธิษฐาน ขอพรในวันลอยกระทง
คำขอขมาพระแม่คงคา  พร้อมคำอธิษฐาน ขอพรในวันลอยกระทง

คำขอขมาพระแม่คงคา วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน smashingsportclub ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะมีการขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลน้ำ ลำคลอง หรือสายน้ำทั่วทุกแห่ง จากนั้นจะท่องคำอธิษฐานลอยกระทง เพื่อขอพร เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตร่วมด้วย โดยคำขอขมาพระแม่คงคาสั้นๆ และคำอธิษฐานลอยกระทง 2566 สามารถท่องตามได้ดังนี้

คำขอขมาพระแม่คงคาสั้นๆ ในวันลอยกระทง 2566

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ”
(ท่องนะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”
ตามด้วยคำกล่าวขอขมาและขอพรตามปรารถนา

ขอขมาพระแม่คงคาใช้ธูปกี่ดอก? การขอขมาพระแม่คงคาใช้ธูป 3 ดอก แทนพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมเทียน 1 เล่ม แต่ตามความเชื่อทางฝั่งอินเดีย เชื่อว่าสามารถบูชา หรือขอขมาด้วยกำยานเพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน

คำอธิษฐานลอยกระทง 2566 สั้นๆ เสริมสิริมงคล คำอธิษฐานลอยกระทง 2566 มี 3 แบบ ดังนี้

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 1

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 
(ท่องนะโม 3 จบ)

“มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ”

คำแปลคำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 1
ในวันลอยกระทงนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานและขอบูชารอยพระพุทธบาท คำขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของแม่น้ำ นัมมทานทีด้วยกระทงประทีปนี้ ขอให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 2

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ”
(ท่องนะโม 3 จบ)

"อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ"

จากนั้นให้กล่าวคำดังต่อไปนี้ "ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพชาตินี้ ขอให้เป็นผลปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอกระทงประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา"

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 3

"ข้าพเจ้า…(ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด)... ขอถวายบูชากระทงประทีปนี้แด่พระแม่คงคา คำขอขมาพระแม่คงคา ขอพระแม่คงคาโปรดเมตตา รับการบูชาจากลูกผู้มีใจภักดี ตระหนักในความกรุณาปรานีที่ท่านให้โดยตลอดมา โปรดรับขอขมา ทั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้น ขอพระแม่คงคาโปรดให้อภัย และโปรดนำพาความมงคล ความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ มาให้แก่ลูก ณ ครานี้ด้วยเทอญ สาธุ"

อย่างไรก็ดี นอกจากคำขอขมาพระแม่คงคา WBET888 และคำอธิษฐานลอยกระทงแล้ว บางคนอาจจะใส่ดอกไม้ต่างๆ ใส่หมากพลู หรือจะใส่เหรียญลงไป เพื่อเสริมสิริมงคล เสริมความสำเร็จ และความโชคดีร่วมด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *